Navigeren: klik linksboven voor MENU of scroll naar beneden

PRIVACYVERKLARING

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Mondig Implantologie & Tandheelkunde, streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. 

Categorieën persoonsgegevens
Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.  

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

·      NAW gegevens;

·      Geslacht;

·      E-mailadres;

·      Telefoonnummer;

·      BSN-nummer;

·      Gegevens betreffende uw gezondheid;

·      De naam van uw zorgverzekeraar;

·      De naam van uw andere zorgverleners;

·      Tijdstip van uw afspraak;

·      Betalingsgegevens;

·      Röntgenopnamen / lichtfoto’s.

Grondslag voor gegevensverwerking
Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

 Doeleinden gegevensverwerking
De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

·      Het maken van een afspraak voor een eerste consult of behandeling;

·      Het aanmaken van uw account om u bij de praktijk in te schrijven;

·      Het bijhouden van uw medisch dossier;

·      Het inplannen van een afspraak;

·      Het aanvragen en / of uitvoeren van een behandeling;

·      Het aanvragen en uitvoeren van een consult;

·      Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten;

·      Het terugkoppelen aan de verwijzer;

·      Het opvragen van advies aan uw huisarts / specialist, wat betreft medicijngebruik omtrent tandheelkundige behandelingen;

·      Indien nodig, het versturen van een gebitsmodel naar de verzekering ten behoeve van een aanvraag voor een machtiging;

·      Indien nodig, het versturen van recepten ten behoeve van tandheelkundige behandelingen;

·      Het versturen van herinneringen voor uw afspraken bij Mondig Implantologie & Tandheelkunde.

·      Het plaatsen van klantervaringen op onze website.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft. 

Bewaartermijnen
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.  

Beveiligingsmaatregelen
Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Mondig Implantologie & Tandheelkunde werkt volgens de NEN7510 norm voor informatiebeveiliging en er is binnen de praktijk een privacybeleid opgesteld en geïmplementeerd. Het formulier en de pagina voor de klantervaringen werken met de volgende computerprogramma’s of systemen: PHP op een Apache webserver, vanwege gebruiksgemak in een gangbare taal op een schaalbaar serversysteem. De website draait op een beveiligde Apache webserver op een beveiligd https protocol. 

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan info@mondig.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via: 040-3033773. Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.  

Onze contactgegevens
Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaand e-mail adres: info@mondig.nl

AFSPRAAK EN/OF MEER INFORMATIE

Een prachtig en natuurlijk eindresultaat, dat is waar alle Mondig! specialisten zich graag volledig voor inzetten. Wij bieden u graag een vakkundige oplossing die natuurlijk aanvoelt en niet van echt te onderscheiden is. Neemt u even contact met ons op om uw tandheelkundig probleem te bespreken? Een afspraak maken kan uiteraard ook.

Bel vrijblijvend 040 - 3033 773 of mail info@mondig.nl voor een vakkundige oplossing.